KVALITA V SKUPINE SIRAIL
- ISO 9001 2008 jednotný systém kvality
- IRIS (SK v procese prípravy na certifikáciu)